Co je Biopulse - přírodní peptidy

Z čeho se vyrábí?

Přípravky řady BIOPULSE® jsou výživové doplňky vytvořené na bázi nativních peptidů, které byly získané ultrafiltrací částí buněk odebraných z tkání a orgánů králíků.  Králíci pocházejí z chovu, který je pod stálým zoohygienickým a veterinárním dozorem.

Na co se používají?

Přípravky řady BIOPULSE® se používají na obnovení nebo zlepšení funkce poškozených, či jinak postižených orgánových struktur v lidském těle, kde dokážou zefektivnit funkce jednotlivých systémů, jejichž činnost může být narušena působením různých škodlivých vlivů nebo normálním fyziologickým procesem stárnutí.